යෙදුම් විසඳුම

යෙදුම් විසඳුම

  • DCN IP නිරීක්ෂණ ජාල විසඳුම

    පසුබිම් තොරතුරු අයිපී නිරීක්ෂණ විසඳුම් සියලු කර්මාන්තවල බහුලව භාවිතා වේ: · අධ්‍යාපනය: පාසල් ක්‍රීඩා පිටි, ශාලා, ශාලා සහ පන්ති කාමර දුරස්ථව අධීක්ෂණය කිරීම සහ සමහර ගොඩනැගිලි; : ප්‍රවාහනය: දුම්රිය ස්ථානය, දුම්රිය මාර්ගය, අධිවේගී මාර්ගය සහ ගුවන් තොටුපල දුරස්ථව අධීක්ෂණය කිරීම ...
    වැඩිදුර කියවන්න

ඔබේ පණිවිඩය තබන්න

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න